Telefoonnummer: 045 575 24 51
Gas-Service Roy Gulpen
Gas-Service Roy Gulpen

Maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19).

Als serviceverlenende organisatie willen wij onze zorgplicht zo lang mogelijk nakomen. Wij willen ook onze bijdrage leveren om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en hanteren daarnaast onze eigen aanvullende maatregelen om zowel u als onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen. 

 Wij schudden geen handen

 Wij communiceren op minimaal 1,5 m afstand

 Wij vragen u om de monteur zoveel mogelijk alleen zijn werk te laten doen
 

Bij een bezoek van ons zal de monteur of adviseur ter plekke altijd een laatste risicoanalyse uitvoeren. Bij een mogelijk gezondheidsrisico voor u, andere bewoners/aanwezigen of onze medewerker(s) voeren wij géén werkzaamheden uit en zal de afspraak worden geannuleerd. 

Onderhoudsafspraken & storingen

Alle geplande afspraken worden "gewoon" uitgevoerd en hanteren wij de nodige voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Wij schudden geen handen en communiceren op minimaal 1,5 m afstand. Wij vragen ook uw medewerking om de monteur(s) zoveel mogelijk alleen hun werk te laten doen. 

Wanneer de monteur bij aankomst ziet dat er personen met ziekteverschijnselen zijn op het adres wordt de afspraak geannuleerd. Wij vragen ook aan u om ons van te voren te melden indien u of iemand anders in huis is met ziekteverschijnselen. Ook wanneer u geen bezoek wenst zullen wij de afspraak verzetten. 

Kantoor

Ons kantoor is gesloten voor bezoekers. Wij proberen telefonisch zo goed mogelijk bereikbaar te zijn.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 045-575 24 51 of via info@cvgasservice.nl

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en uw medewerking! 

Link: Hoe gaan we om met Corona.